Eli

Author


Flowchart

De complete flowchart

Website homepage

Reeds eerder dit jaar ontwierp ik nog een homepagina waar mijn tutorialsysteem via gedownload kan worden. De verdere uitwerking heb ik laten vallen om mij verder te focussen op de eigenlijke uitwerking van het systeem op zich. Toch wil ik dit beeld even delen om een ruw idee te geven: >> Volle resolutie <<

Mijn notitieboekje

Mijn aantekeningen voor de masterproef en onderzoek van begin tot eind 2012

Naam en Logo

Hoe ik tot mijn projectnaam en het logo kwam

MAP 4

Presentatie Pasen

Kleurenanalyses van tutorialwebsites

Door middel van deze analyses tracht ik tot één algemeen kleurenpalet te komen waaruit ik ook de kleurenproporties kan afleiden. Het is echter niet de bedoeling om deze resultaten braaf toe te passen op mijn eigen project. De analyses moeten inzicht geven over het huidig gebruik van kleuren en de al dan niet correcte toepassing van kleurenpsychologie.

Page 1 of 9123456789


About Us

I recently started my higher education as a Graphic Designer and I will be running the Interactive Design part of it. That includes photography, making movies, flash animations and web design and the design of web applications.

Learn More About Us

Write For Us

Want to write an article for us? Just go for it and get your name out. The good part compared to others is that your article DOESNOT have to be exclusive, meaning you can have it on your own website too!

Read More Details