Kleurenanalyses van tutorialwebsites

Door middel van deze analyses tracht ik tot één algemeen kleurenpalet te komen waaruit ik ook de kleurenproporties kan afleiden. Het is echter niet de bedoeling om deze resultaten braaf toe te passen op mijn eigen project. De analyses moeten inzicht geven over het huidig gebruik van kleuren en de al dan niet correcte toepassing van kleurenpsychologie.

Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat er vooral blauwe tinten gebruikt worden. De kleuren zwart en wit worden buiten beschouwing gelaten omdat deze voor een groot deel dienen voor tekst en zijn achtergrond. Aardetinten zijn ook ruim aanwezig en er zijn accenten van rood en groen te merken. De algemene indruk van de websites rustig is, vermits deze vooral blauw zijn. Anderzijds worden alle kleuren van de websites opgeteld, waarbij extreme kleurbalansen op sommige websites het resultaat sterk beïnvloeden. “Codecademy” bijvoorbeeld, voegt een groot percentage van blauw toe aan het totaal.  Het blijft dus nodig om zelf elke onderzochte website individueel te beoordelen en gelukkig lijken de resultaten dan toch overeen te komen.

Leave Your Response

* Name, Email, Comment are Required


About Us

I recently started my higher education as a Graphic Designer and I will be running the Interactive Design part of it. That includes photography, making movies, flash animations and web design and the design of web applications.

Learn More About Us

Write For Us

Want to write an article for us? Just go for it and get your name out. The good part compared to others is that your article DOESNOT have to be exclusive, meaning you can have it on your own website too!

Read More Details